Uslovi

Renault rent a car daje korisniku na korišćenje vozilo koje je registrovano i tehnički ispravno za vožnju. Korisnik se svojim potpisom saglasio sa odredbama ovog ugovora i cjenovnikom koji čini sastavni dio ugovora i saglasan je:

 • Da iznajmljeno vozilo nakon isteka ugovorenog vremena najma vrati u mjesto i u roku utvrđenim ovim ugovorom odnosno i ranije na zahtjev Renault rent a car-a.

 • Da u slučaju nastanka kvara na iznajmljenom vozilu o tome odmah obavijesti Renault rent a car agenciju i slijedi njegove instrukcije

 • Da će za eventualno produženje roka najma vozila tražiti saglasnost najmanje 24 sata prije isteka ugovorenog najma.

 • Da će iznajmljeno vozilo koristiti isključivo za sopstvene potrebe i da će vozilom upravljati samo on ili drugo lice koje je navedeno u ugovoru.

 • Da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (vršenje krivičnih djela,carinskih i drugih prekršaja i drugih nedozvoljenih radnji) za obuku vozača, prevoz ili vuču  drugih vozila ili prikolica.

 • Da iznajmljeno vozilo neće voziti pod dejstvom alkohola i narkotika ili drugih opojnih sredstava.

 • Da iznajmljenim vozilom neće preći državnu granicu bez saglasnosti Renault rent a car-a.


Korisnik je dužan na ime garancije za uredno vraćanje vozila:

 • Da uplati nivčani depozit u iznosu koji je odredio Renault rent a car.

 • Da deponuje sredstva platnim karticama koje prihvata Renault rent a car.

 • Korisnik je dužan na ime najma vozila platiti :

 • Iznos izračunate cijene za ugovoreni period najma,

 • Cijenu potrošenog goriva ukoliko korisnik nije vratio.

 • Oštećenje pneumatika alata i dokumenata po važećem cjenovniku Renault rent a car.

 • Kašnjenje u vraćanju vozila više od 60minuta

 • U slučaju gubljenja ključeva ili saobraćajne dozvole ili ne vraćanja istih iz bilo kojih razloga korisnik je dužan na ime nadoknade štete platiti iznos od 500 €.

 • Za vrijeme trajanja zakupa Renault rent a car ne snosi nikakvu odgovornost za kršenje odredbi zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima od strane korisnika niti nadoknađuje troškove eventualne opravke guma,putarine i slično.

 • Ukoliko je bilo koji kvar na vozilu nastao zbog nepažnje korisnika,ili nepravilne upotrebe vozila korisnik je dužan nadoknaditi sve troškove izvršene opravke.

 • Sva oštećenja na vozilu koja se utvrde prilikom vraćanja vozila od strane korisnika a koja nijesu bila konstatovana prilikom predaje vozila u najam smatraće se da su nastala u toku trajanja najma i za njih će biti odgovoran korisnik.

 • U slučaju saobraćajnog udesa havarije ili bilo kakve tehničke neispravnosti vozila korisnik ne smije napuštati vozilo i dužan je o tome odmah obavijestiti pretstavnika Renault rent a car-a a u slučaju saobraćajnog udesa dužan je i da sačeka predstavnike policije i da obezbijedi njihov zapisnik.

 • Korisnik je takođe dužan da vozilo o svom trošku dopremi u servis Renault rent a car-a.

 • Ukoliko korisnik propusti neku od radnji iz ovog člana i zbog toga nastane šteta za Renault rent a car korisnik je dužan istu u punom iznosu nadoknaditi.

 • Ukoliko dođe do krađe ili nestanka vozila iz bilo kog razloga korisnik je dužan da odmah o tome obavijesti Renault rent a car i policiju.

 • Od policije dužan je obezbjediti zapisnik o prijavi nestanka vozila.

 • Ukoliko dođe do krađe ili nestanka vozila iz bilo kog razloga korisnik je dužan Renault rent a car-u:

 • Vratiti originalni ključ i saobraćajnu dozvolu od vozila

 • Uručiti zapisnik policije o prijavi krađe ili nestanka vozila

 • Ukoliko korisnik ne ispoštuje obaveze iz prethodnog uslova smatraće se materijalno odgovornim za krađu ili nestanak vozila i biće dužan Renault rent a car-u nadoknaditi štetu u punom iznosu cijene novog vozila.

 • Korisnik potvrđuje da mu je poznato da iznajmljeno vozilo nije osigurano od štete pričinjene usled njegove upotrebe pod dejstvom alkohola opojnih droga i drugih opojnih sredstava,usled vožnje bez važeće vozačke dozvole kao i kada se u vozilu nalazilo više lica od broja registrovanih sjedišta

 • U slučaju nastanka štete na vozilu krivicom korisnika ili u slučaju krađe ili nestanka vozila iz bilo kog razloga korisnik učestvuje u šteti u iznosu od 10% štete,odnosu iznosu od 10% cijene vozila

 • Renault rent a car ne odgovara za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem portljaga ili robe koja se nalazila u ili na voziu kao i za štetu nastalu zbog zakašnjenja kod isporuke vozila ili kvara na vozilu za vrijeme korišćenja vozila

 • U slučaju spora po ovom ugovoru ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Želite najbolju moguću ponudu?

 • Veliki izbor novih vozila
 • Sva vozila su sa punom opremom
 • Neograničena kilometraža
 • Kasko osiguranje

Kontakt informacije

adresa:

Aerodrom Podgorica, Aerodrom Tivat

telefon/fax:

+382(0)20653067

gsm:

+382(0)67442775, +382(0)69012325

email:

renaultrentmne@gmail.com